ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Τα θερινά μαθήματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

1)Fast class

Κατά τη διάρκεια των θερινών μαθημάτων θα διδαχθεί η ύλη μιας ολόκληρης  σχολικής χρονιάς .Τα παιδιά θα τελειώνουν το μάθημα τους, θα κάνουν διάλειμμα και έπειτα θα μελετούν στο φροντιστήριο. Τα μαθήματα είναι καθημερινά και οι ώρες ποικίλουν ανάλογα με το επίπεδο.

2)Boost Class

Οι μαθητές ανάλογα με το επίπεδο φοιτούν τις ίδιες ώρες όπως και στο χειμερινό πρόγραμμα με σκοπό την κάλυψη της ύλης σε συντομότερο χρονικό διάστημα , ώστε να έχουμε άπλετο χρόνο για επαναλήψεις, practice tests, εβδομάδα προφορικών και κάλυψη τυχόν κενών. Τα τμήματα απευθύνονται στις πτυχιακές τάξεις D,E,B2,C1 και C2.

3) Supplementary teaching class

Μαθήματα καθαρά ενισχυτικής διδασκαλίας όλων των επιπέδων. Προσφέρουμε δικό μας υλικό και η μελέτη γίνεται μόνο στο χώρο του φροντιστηρίου χωρίς εργασίες για το σπίτι.