ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

a1676-stockwell-streetΣτο Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας λειτουργούν τμήματα ειδικής ορολογίας και οδηγούν στην απόκτηση πιστοποιητικών του πανεπιστήμιο Greenwich του Λονδίνου. Τα πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα από τον επιχειρηματικό κόσμο σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς:
ενισχύουν την επαγγελματική εξέλιξη και συμβάλλουν στη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.
συνεισφέρουν στην επαγγελματική ανέλιξη και διασφαλίζουν συνεχή απασχόληση μέσω της δια βίου μάθησης.
εξασφαλίζουν ότι οι σπουδαστές και επαγγελματίες κατέχουν τα Αγγλικά Ειδικότητας στο βαθμό που απαιτείται στο επάγγελμά τους.
Οι ειδικότητες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή είναι οι εξής:
1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
3. ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
4. ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
5. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΑ
6. ΑΛΙΕΙΑ
7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
8. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
9. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
10. ΝΟΜΙΚΗ
11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ
12. ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι
13. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ
14. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
15. ΙΑΤΡΙΚΗ
16. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
17. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
18. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
20. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ep_180x120

Τα Πιστοποιητικά Αγγλικών Ειδικότητας του University of Greenwich παρέχουν στο σπουδαστή ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα στη σημερινή απαιτητική παγκόσμια αγορά εργασίας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας