ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Exam_success

ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
ΣΧΟΛΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας  Παν/μίου Κύπρου
Ξένων Γλωσσών Μεταφρ. & Διερ/νείας Ιουνίου Πανεπιστημίου
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Παν/μιο Παντείο και Πειραιά)
Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών (Παν/μιο Μακεδονίας)
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο (ΤΕΙ Ηπείρου)
Τουριστικών Επιχειρήσεων (σχολές ΤΕΙ)

Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΤΕΙ Ρόδου και Αγ. Νικολάου Κρήτης)

Ναυτιλιακών Σπουδών Παν/μίου Πειραιά
Τούρκικων Σπουδών Παν/μίου Κύπρου

 

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΕ ΙΟΥΝΙΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ