ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών, στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχουν 6 επίπεδα.

Α1 Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης

Α2 Επίπεδο βασικής γνώσης

Β1 Επίπεδο μέτριας γνώσης

Β2 Επίπεδο καλής γνώσης

Γ1 Επίπεδο πολύ καλής γνώσης

Γ2 Επίπεδο άριστης γνώσης

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών μας λειτουργεί σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών υιοθετώντας σύγχρονα βιβλία, διαδραστικό υλικό, χρήση ebook και ενισχύοντας τη διδασκαλία μας με κατάλληλα σεμινάρια για καθηγητές, γονείς και μαθητές.