ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 

Οι τάξεις των πτυχίων Lower,Advanced&Proficiency είναι σαφώς απαιτητικότερες. Αφιερώνουμε τον απαραίτητο χρόνο ώστε να αφομοιωθεί η ύλη επαρκώς, φυσικά χρησιμοποιώντας και σε αυτές τις τάξεις, σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και διαδραστικό υλικό. Εκτός από το κανονικό πρόγραμμα σπουδών προσφέρουμε την δυνατότητα extra μαθημάτων καθώς και ενημερωτικές συνεδρίες με τους γονείς και τους μαθητές. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς καθορίζουμε εβδομάδα “πραγματικών” εξετάσεων (MOCK EXAM WEEK) όπου οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να εξεταστούν σε όλα τα διαθέσιμα exams του επιπέδου τους, σε όλες τις ενότητες.